Enrique

Enrique is 71 jaar geworden. Sinds zijn pensioen gaan de jaren soberder voorbij maar net als op andere dagen ontmoet hij zijn vriend Michael op “hun” bank aan de Plaza de Castillo.

Ze zijn allebei in Pamplona geboren en hebben hun stad nooit verlaten. Pamplona is van hun. Elk huis aan het plein is beladen met herinneringen. De platanen waaronder ze met hun eerste meisjes afspraken, de muziekkapel waar hij zijn zijn vrouw ontmoette of het hotel in de hoek waar hij 20 jaar heeft gewerkt. Totdat het moest inkrimpen.

Michael had meer geluk, hij ging na school bij de post werken en bleef daar tot het laatst aan zijn loket gekluisterd.

En nu bespreken ze het laatste nieuws, waar je de beste pinchos eet en becommentariëren de pelgrims die, de één nog idioter dan de ander, door de stad en over het plein lopen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *